Historique

Keen hat geduecht datt et haut eng Douane’s Musek
géif ginn, déi esou vill opzeweisen huet, och wann se
nach ëmmer keen eegene Prouwesall huet, nodeem
sech de 15. Mee 1992 eng 16 Kollegen aus der
Douane zesumme mam deemolegen Adjutant Paul
Dahm vun der Militärmusek an enger éischter Prouf
am Casino syndical zu Bouneweg gesinn hu fir
d’akademesch Sëtzong vun der 75-Joer-Feier vun
der Association des Douaniers Luxembourgeois
A.D.L. am September 1993 ze verschéineren. Haut
kënnen d’Musikantinnen a Musikanten aus der
Douane’s Musek awer d’Prouwesäll vun hire Frënn
aus der Märeler Musek an der Stad Lëtzebuerg-
Lampertsbierger Musek benotzen.
Ënnert dem Impuls vum Jean-Pierre Reuter, deen an
der Grënnungsversammlung vum 15. Oktober 1993
den éischten a bis haut eenzege President ginn ass,
ass dat Kand vun deemools en dichtegen
Erwuessene ginn.
Als éischte Sortie am Liewe vun der Douane’s Musek
notéiere mer d’Participatioun um Cortège am Kader
vun „En Dag am Minett“ zu Bieles, den 20.
September 1992, also 4 Méint no der éischter Prouf.
Duerno huet sech d'Douane’s Musek nach un der
Matthäus-Feier - dem Patronatsfest vun den
Douanieren - an um internationalen Finanzturnéier
am Stadion Josy Barthel bedeelegt. Den 28. Juni
1993 ass op der Place d’Armes en éischte Concert
gespillt ginn. Den 11. September ass en zweete
Concert zu Uespelt gespillt ginn, éier de 17.
September 1993 op der scho genannten
akademescher Sëtzong de «Marche des Douanes et
Accises», komponéiert vun hirem Dirigent Paul
Dahm, eng éischte Kéier opgefouert ginn ass.
Nodeems schonn dat éischt Joer ouni offiziell
Statuten eriwwer wor an erëm eng Kéier d’Matthäus-
Feier wor, ass de 15. Oktober 1993 déi offiziell
Grënnungsversammlung um Centre douanier
ofgehale ginn. Den deemolegen Direkter Marc
Schloesser ass, fir all seng Beméiungen, déi et
méiglech gemat hunn datt eng Musek an der Douane
konnt op d’Bee gestallt ginn, vun de
Grënnungsmemberen eestëmmeg als Éierepresident
proposéiert ginn, wat hie mat vill Freed ugeholl huet.
Am Laf vun deene méi wéi 20 Joer wou d'Douane’s
Musek elo besteet kann een dann och scho vu
richtegen Traditioune schwätzen, well et gi
verschidde Geleeënheeten déi all Joer erëm
kommen. Do si wéi scho gesot d’Patronatsfest vun
den Douanieren an de Concert op der Place
d’Armes. Niewent ganz ville Concerten uechter
d’ganz Land, kann ee soen datt déi 2 Concerten
mam Änder Hirtt & Friends an dem
Sträicherensembel vum Vania a Judith Lecuit an der
Philharmonie 2008 an um Knuedler 2009 als
gréissten Optrëtter hei am Land ze ziele sinn. Och
huet d’Douane’s Musek net de Wee iwwer eis
Grenze gefaart an huet schonn en etlech Optrëtter
am Ausland gehat wéi zu Aachen, Antwerpen,
Calella (E), Mülheim/Mosel, Orscholz, Prüm an
Tréier, fir nëmmen déi ze nennen. E weidere grousse
Concert wor als Ofschloss vun de Feierlechkeete fir
den 20. Gebuertsdag am November 2013 an der
Schwäiz mat de Kollege vun der Schaffhausener
Zollmusik.
Natierlech kascht eng Musek och e Batz Suen an
esou hunn déi Responsabel vun der Douane’s Musek
keng Méi gescheit fir déi eng oder aner gréisser
Organisatioun unzegoen. Zesumme mat de Kollege
vum Douane’s Football huet d'Douane’s Musek
während Joren den Douane’s Bal organiséiert, deen
et haut leider net méi gëtt. Eng éischt CD, eng Live-
Opnam grad esou wéi déi 6 wou nach duerno eraus
komm sinn, ass 1996 opgeholl. D’Douane’s Musek
huet awer och un anerer geduecht a schonn a senge
Statute festgehalen, datt all Joer ee Concert fir de
gudden Zweck gespillt gëtt.
Gutt 40 Musikantinnen a Musikante bréngen
Zefriddenheet a vill Begeeschterong mat an
d’Douane’s Musek. Och wann am Ufank de Style
enger klassescher Duerfmusek entsprach huet, esou
ass ënnert dem Impuls vum dynameschen Dirigent
Paul Dahm méi d’Richtong vun enger Big-Band oder
Show-Band mat Sänger respektiv Sängerin wéi dem
Danielle Kohll, Tania Welter, Sandy Botsch, Kim
Scheiden, Änder Hirtt, Misch Stimpfl a Claude
Hoffmann, repektiv Soliste wéi dem renomméierten
Trompettist Tony Schuster ageschloe ginn. Vill Fläiss
a gutt besichte Prouwen hunn ëmmer méi en héijen
Niveau bruecht.
Den 18. Dezember 2013 huet Douane’s Musek zu
Äischen virun engem vollbesate Sall hire leschte
Concert ënnert hirem Dirigent Pol Dahm gespillt.
D’Sängerinnen a Sänger, déi an all deene Joren mat
der Douane’s Musek opgetruede sinn, sinn alleguer
komm fir dëse groussaartege Concert ze
verschéineren. Zum Schluss huet de Pol Dahm dann
d’Direktioun vun der Douane’s Musek u säi Kolleg
vun der Militärmusek, den Adjutant Ernie Hammes
iwwerginn.
Dräi Joer méi spéit ass e weidere Wiessel um
Dirigentepult ze verzeechne gewiescht. An der
Persoun vum Saarlänner Markus Willems ass zënter
2017 en neie musekaleschen Direkter un der Spëtz
vun der Douane’s Musek.
25 Joer no senger Grënnung ass Douane’s Musek
net nëmmen op musekaleschem Niveau gewuess mä
och altersméisseg e gutt Stéck méi al ginn. Den
Duerchschnëttsalter läit liicht iwwer 60 Joer wat
doduerch bedéngt ass datt kee gréisseren eegenen
Nowuess ze verzeechnen ass an déi eeler Kollege
bis an den héijen Alter derbäi bleiwen, wat op eng
flott Komerodschaft zréck ze féieren ass.