Historique

Keen hat geduecht datt et haut eng Douane’s Musek

géif ginn, déi esou vill opzeweisen huet, och wann se

nach ëmmer keen eegene Prouwesall huet, nodeem

sech de 15. Mee 1992 eng 16 Kollegen aus der

Douane zesumme mam deemolegen Adjutant Paul

Dahm vun der Militärmusek an enger éischter Prouf

am Casino syndical zu Bouneweg gesinn hu fir

d’akademesch Sëtzong vun der 75-Joer-Feier vun

der Association des Douaniers Luxembourgeois

A.D.L. am September 1993 ze verschéineren. Haut

kënnen d’Musikantinnen a Musikanten aus der

Douane’s Musek awer d’Prouwesäll vun hire Frënn

aus der Märeler Musek an der Stad Lëtzebuerg-

Lampertsbierger Musek benotzen.

Ënnert dem Impuls vum Jean-Pierre Reuter, deen an

der Grënnungsversammlung vum 15. Oktober 1993

den éischten a bis haut eenzege President ginn ass,

ass dat Kand vun deemools en dichtegen

Erwuessene ginn.

Als éischte Sortie am Liewe vun der Douane’s Musek

notéiere mer d’Participatioun um Cortège am Kader

vun „En Dag am Minett“ zu Bieles, den 20.

September 1992, also 4 Méint no der éischter Prouf.

Duerno huet sech d'Douane’s Musek nach un der

Matthäus-Feier - dem Patronatsfest vun den

Douanieren - an um internationalen Finanzturnéier

am Stadion Josy Barthel bedeelegt. Den 28. Juni

1993 ass op der Place d’Armes en éischte Concert

gespillt ginn. Den 11. September ass en zweete

Concert zu Uespelt gespillt ginn, éier de 17.

September 1993 op der scho genannten

akademescher Sëtzong de «Marche des Douanes et

Accises», komponéiert vun hirem Dirigent Paul

Dahm, eng éischte Kéier opgefouert ginn ass.

Nodeems schonn dat éischt Joer ouni offiziell

Statuten eriwwer wor an erëm eng Kéier d’Matthäus-

Feier wor, ass de 15. Oktober 1993 déi offiziell

Grënnungsversammlung um Centre douanier

ofgehale ginn. Den deemolegen Direkter Marc

Schloesser ass, fir all seng Beméiungen, déi et

méiglech gemat hunn datt eng Musek an der Douane

konnt op d’Bee gestallt ginn, vun de

Grënnungsmemberen eestëmmeg als Éierepresident

proposéiert ginn, wat hie mat vill Freed ugeholl huet.

Am Laf vun deene méi wéi 20 Joer wou d'Douane’s

Musek elo besteet kann een dann och scho vu

richtegen Traditioune schwätzen, well et gi

verschidde Geleeënheeten déi all Joer erëm

kommen. Do si wéi scho gesot d’Patronatsfest vun

den Douanieren an de Concert op der Place

d’Armes. Niewent ganz ville Concerten uechter

d’ganz Land, kann ee soen datt déi 2 Concerten

mam Änder Hirtt & Friends an dem

Sträicherensembel vum Vania a Judith Lecuit an der

Philharmonie 2008 an um Knuedler 2009 als

gréissten Optrëtter hei am Land ze ziele sinn. Och

huet d’Douane’s Musek net de Wee iwwer eis

Grenze gefaart an huet schonn en etlech Optrëtter

am Ausland gehat wéi zu Aachen, Antwerpen,

Calella (E), Mülheim/Mosel, Orscholz, Prüm an

Tréier, fir nëmmen déi ze nennen. E weidere grousse

Concert wor als Ofschloss vun de Feierlechkeete fir

den 20. Gebuertsdag am November 2013 an der

Schwäiz mat de Kollege vun der Schaffhausener

Zollmusik.

Natierlech kascht eng Musek och e Batz Suen an

esou hunn déi Responsabel vun der Douane’s Musek

keng Méi gescheit fir déi eng oder aner gréisser

Organisatioun unzegoen. Zesumme mat de Kollege

vum Douane’s Football huet d'Douane’s Musek

während Joren den Douane’s Bal organiséiert, deen

et haut leider net méi gëtt. Eng éischt CD, eng Live-

Opnam grad esou wéi déi 6 wou nach duerno eraus

komm sinn, ass 1996 opgeholl. D’Douane’s Musek

huet awer och un anerer geduecht a schonn a senge

Statute festgehalen, datt all Joer ee Concert fir de

gudden Zweck gespillt gëtt.

Gutt 40 Musikantinnen a Musikante bréngen

Zefriddenheet a vill Begeeschterong mat an

d’Douane’s Musek. Och wann am Ufank de Style

enger klassescher Duerfmusek entsprach huet, esou

ass ënnert dem Impuls vum dynameschen Dirigent

Paul Dahm méi d’Richtong vun enger Big-Band oder

Show-Band mat Sänger respektiv Sängerin wéi dem

Danielle Kohll, Tania Welter, Sandy Botsch, Kim

Scheiden, Änder Hirtt, Misch Stimpfl a Claude

Hoffmann, repektiv Soliste wéi dem renomméierten

Trompettist Tony Schuster ageschloe ginn. Vill Fläiss

a gutt besichte Prouwen hunn ëmmer méi en héijen

Niveau bruecht.

Den 18. Dezember 2013 huet Douane’s Musek zu

Äischen virun engem vollbesate Sall hire leschte

Concert ënnert hirem Dirigent Pol Dahm gespillt.

D’Sängerinnen a Sänger, déi an all deene Joren mat

der Douane’s Musek opgetruede sinn, sinn alleguer

komm fir dëse groussaartege Concert ze

verschéineren. Zum Schluss huet de Pol Dahm dann

d’Direktioun vun der Douane’s Musek u säi Kolleg

vun der Militärmusek, den Adjutant Ernie Hammes

iwwerginn.

Dräi Joer méi spéit ass e weidere Wiessel um

Dirigentepult ze verzeechne gewiescht. An der

Persoun vum Saarlänner Markus Willems ass zënter

2017 en neie musekaleschen Direkter un der Spëtz

vun der Douane’s Musek.

25 Joer no senger Grënnung ass Douane’s Musek

net nëmmen op musekaleschem Niveau gewuess mä

och altersméisseg e gutt Stéck méi al ginn. Den

Duerchschnëttsalter läit liicht iwwer 60 Joer wat

doduerch bedéngt ass datt kee gréisseren eegenen

Nowuess ze verzeechnen ass an déi eeler Kollege

bis an den héijen Alter derbäi bleiwen, wat op eng

flott Komerodschaft zréck ze féieren ass.